وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

-        نرم افزارهای کاربردی حوزه سلامت (احراز صلاحیت کسب و کارهای نوپا حوزه سلامت دارای نرم افزارهای کاربردی حوزه سلامت)

-        سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت

نرم افزارهای کاربردی حوزه سلامت (احراز صلاحیت کسب و کارهای نوپا حوزه سلامت دارای نرم افزارهای کاربردی حوزه سلامت)

نرم‌افزارهای کاربردی حوزه سلامت برای انجام مراحل ارزیابی مطابق فرایند اقدام می‌نمایند. نرم‌افزارهایی که مورد تایید قرار گیرد در لیست کتابخانه پایگاه وب سلامت الکترونیک قرار می‌گیرد.

فرایند ارزیابی

 

مراحل ارزیابی مطابق فرایند مصوب دنبال می شود.

ثبت نام فرد حقیقی

 

برای ثبت نام بعنوان شخص حقیقی از این لینک اقدام نمائید.

ثبت نام فرد حقوقی

 

برای ثبت نام بعنوان شخص حقوقی از این لینک اقدام نمائید.

کتابخانه نرم افزارهای کاربردی

 

فهرست نرم افزارهای کاربردی که فرایند ارزیابی را به اتمام رسانده اند.

سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت

سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت برای دریافت مجوزهای مورد تایید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات لازم است از طریق آزمایشگاههای همکار اقدام نمایند. مراحل ارزیابی از طریق سامانه جیرا پیگیری می‌شود و راهنمای مربوطه در لینک مربوطه بارگذاری شده است.

درخواست ارزیابی سپاس از طریق آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار

 

برای ارزیابی مطابقت با استانداردهای تبادل داده با پرونده الکترونیک سلامت از این لینک اقدام نمائید.

درخواست ارزیابی عملکردی از طریق آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار

 

برای ارزیابی عملکردی و غیر عملکردی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی از طریق این لینک اقدام نمائید.

راهنمای کاربری ثبت درخواست ارزیابی از آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار

 

تمامی مراحل مربوط به فرایند ارزیابی در سامانه جیرا در این لینک توضیح داده شده است.

لیست سامانه های مورد تایید و کارنامه آنها

 

 

وضعیت سامانه اطلاعاتی که گواهینامه دریافت نموده اند در این لینک قابل مشاهده است.

اطلاعیه:  آداپتورهای تجمیعی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت (تستی و عملیاتی ) بر روی بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) از طریق سامانه مدیریت بسته های نرم افزاری به نشانی http://package.behdasht.gov.ir در دسترس می باشد. همچنین به منظور دریافت راهنمای سامانه آداپتورهای پرونده الکترونیک سلامت به لینک http://regulatoryit.behdasht.gov.ir/SDKSoft مراجعه نمائید.

 .جهت دریافت سند راهنمای فراخوانی آداپتورهای پرونده الکترونیک سلامت کلیک نمایید

مستندات مربوط به درخواست گواهینامه مطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت:

1. فرم تعهد نامه الزامات گواهینامه (تکمیل فرم برای متقاضیانی که فاقد شماره ثبت فنی محصول می باشند،الزامی است)

2. فرم استعلام حراست

3. فرم تعهدنامه متقاضیان دریافت گواهینامه