فرآیند دریافت مجوز | اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه
وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت

سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت برای دریافت مجوزهای مورد تایید مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات لازم است از طریق آزمایشگاههای همکار اقدام نمایند. مراحل ارزیابی از طریق سامانه جیرا پیگیری می‌شود و راهنمای مربوطه در لینک مربوطه بارگذاری شده است.

درخواست ارزیابی سپاس از طریق آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار

 

برای ارزیابی مطابقت با استانداردهای تبادل داده با پرونده الکترونیک سلامت از این لینک اقدام نمائید.

درخواست ارزیابی عملکردی از طریق آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار

 

برای ارزیابی عملکردی و غیر عملکردی سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی از طریق این لینک اقدام نمائید.

راهنمای کاربری ثبت درخواست ارزیابی از آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار

 

تمامی مراحل مربوط به فرایند ارزیابی در سامانه جیرا در این لینک توضیح داده شده است.

لیست سامانه های مورد تایید و کارنامه آنها

 

 

وضعیت سامانه اطلاعاتی که گواهینامه دریافت نموده اند در این لینک قابل مشاهده است.

اطلاعیه:  آداپتورهای تجمیعی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت (تستی و عملیاتی ) بر روی بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) از طریق سامانه مدیریت بسته های نرم افزاری به نشانی http://package.behdasht.gov.ir در دسترس می باشد. همچنین به منظور دریافت راهنمای سامانه آداپتورهای پرونده الکترونیک سلامت به لینک http://regulatoryit.behdasht.gov.ir/SDKSoft مراجعه نمائید.

 .جهت دریافت سند راهنمای فراخوانی آداپتورهای پرونده الکترونیک سلامت کلیک نمایید

مستندات مربوط به درخواست گواهینامه مطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت:

1. فرم تعهد نامه الزامات گواهینامه (تکمیل فرم برای متقاضیانی که فاقد شماره ثبت فنی محصول می باشند،الزامی است)

2. فرم استعلام حراست

3. فرم تعهدنامه متقاضیان دریافت گواهینامه